Громадяни ЄС

Ця інформація не є джерелом права. Автори доклали належної уваги, щоб переконатися, що він відповідає чинним правовим нормам. Однак слід пам'ятати, що це стосується типових, часто зустрічаються випадків і може не повністю стосуватися окремих випадків. Кількість і вид документів, які можуть бути витребувані адміністративними органами під час провадження, можуть відрізнятися від наданих залежно від конкретної справи. У разі будь-яких сумнівів, будь ласка, зверніться до компетентного органу, який розглядає конкретну справу, або ознайомтеся з положеннями законодавства.