Надання чи продовження Карти поляка

Коли звертатися?

Відповідно до ст. 2 та ст. 3 та ст. 16 Закону про Карту Поляка, Карту Поляка може отримати особа, яка заявляє про приналежність до польського народу та відповідає всім наступним умовам:

 •  демонструє свій зв’язок із польськістю принаймні базовим знанням польської мови, яку вважає рідною, а також знанням і плеканням польських традицій і звичаїв;
 •  у присутності консула Республіки Польща, надалі іменованого «консул», або у випадку, зазначеному в ст. 12 сек. 4 - воєвода або призначений ним службовець подає письмову декларацію про приналежність до польського народу;
 • підтверджує, що він має польську національність або принаймні один із його батьків, дідів чи двох прадідів були польської національності, або пред’являє довідку польської чи польської діаспорної організації про активну участь у діяльності на користь поляків чи поляків. мову та культуру національної меншини не менше трьох останніх років;
 • робить заяву про те, що вона або її нащадки не репатріювались або не були репатрійовані з території Республіки Польща чи Польської Народної Республіки на підставі угод про репатріацію, укладених у 1944-1957 роках Республікою Польща або Польської Народної Республіки з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік до однієї з держав-учасниць цих угод.

Карту поляка може отримати особа:

 • не мати польського громадянства на день подання заяви про видачу Карти Поляка та на день видачі Карти Поляка, або
 • який не має дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща, або
 • наявність статусу особи без громадянства.
 • Карту поляка також може отримати особа, польське походження якої було підтверджено згідно з положеннями Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію (Закон. вісник 2018 р., п. 609 і 1669), якщо вона продемонструє знання про Польська мова хоча б на базовому рівні. Положення ст. 13 сек. 7 і 8 застосовуються відповідно.

Карта поляка видається неповнолітній особі за бажанням батьків у разі:

 • Карту поляка мають обоє батьків, а якщо Карту поляка має лише один із батьків – за згодою другого з батьків, вираженою в заяві, поданій до консула чи нотаріуса, а у випадку, зазначеному у ст. 12 сек. 4-гувернер, якщо другий з батьків не має права на батьківські повноваження.
 • надання Карти поляка неповнолітній особі, яка досягла 16 років, можливе лише за її згодою.
 • у разі смерті одного з батьків, який відповідав умовам, зазначеним у ст. 2 сек. 1 п. 3, у частині, що стосується польської національності, Карта поляка може бути видана неповнолітній особі на прохання одного з живих батьків у разі доведення відповідності неповнолітньої особи умовам, встановленим ст. 2 сек. 1 пункт 3, в частині, що стосується польської національності. У разі смерті обох батьків, хоча б один з яких відповідав умовам, зазначеним у ст. 2 сек. 1 п. 3, в частині польської національності, Карта поляка може бути видана неповнолітній особі на прохання законного представника у разі доведення, що неповнолітня відповідає умовам, визначеним у ст. 2 сек. 1 пункт 3, в частині, що стосується польської національності.
 • якщо батько неповнолітнього мав Карту поляка, але термін її дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання, положення розд. 1 застосовується так, якби картка була у батьків.

Куди подати заявку?

Особи, на яких поширюється дія Закону про Карту поляка, можуть надіслати заяву до Мазовецького воєводи через форма доступна на сайті.
​​​​
У заявці необхідно вказати такі дані: ім’я та прізвище, громадянство, номер телефону для зв’язку на території Республіки Польща та адресу електронної пошти.

Після отримання заяви ми зв’яжемося з Вами електронною поштою, щоб узгодити дату Вашого візиту до цього Управління та подати заяву та документи, необхідні згідно з Законом про Карту поляка, які дають змогу отримати рішення згідно із заявою. Особиста явка заявника обов’язкова в день подання заяви. За один візит можна подати максимум 1 заяву на Карту поляка або 1 заяву одного з батьків та заяву неповнолітніх дітей, які перебувають під їх опікою.

Які документи?

 • додаток на отримання Карти поляка, заповнена польською мовою – заяву заповнювати акуратно, без викреслень та виправлень,
 • поточний фотографіяпрозорі, розміром 35 х 45 мм, виготовлені за останні 6 місяців на однорідному світлому фоні з рівномірним освітленням обличчя, без головного убору та окулярів з темними стеклами,
 • оригінал дійсного документа, що посвідчує особу, з ксерокопією сторінки з персональними даними,
 • оригінали та ксерокопії документів, які підтверджують, що принаймні один із батьків чи дідусів, чи двоє прадідів іноземця були польської національності разом із фотокопіями,
 • у разі діяльності в польських та польських діаспорних організаціях – довідка польської чи польської діаспорної організації про активну участь у діяльності на користь польської мови та культури чи польської національної меншини протягом останніх 3 років.

Якщо у вас є документи, що підтверджують знання польської мови, до заяви можна додати:

 • Сертифікат про знання польської мови, виданий Державною комісією з сертифікації володіння польською мовою як іноземною,
 • свідоцтво про закінчення школи або навчання в Республіці Польща або свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання.

У випадку ДІТЕЙ до заяви додаються:

 • оригінал та ксерокопія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини,
 • документи, що посвідчують особу обох батьків або законних опікунів, а також ксерокопію сторінки з особистими даними, місцем народження та місцем проживання,
 • оригінал Карти поляка одного або обох батьків з фотокопією,
 • якщо один із батьків не має права батьківства, необхідно подати документ, що підтверджує такий правовий статус.
Усі документи, складені іноземною мовою, які є доказами у справах, що проводяться відповідно до Закону, подаються разом із перекладом на польську мову, зробленим присяжним перекладачем.

Що я маю знати?

Заяви та документи, складені іноземною мовою, подаються разом із перекладом на польську мову, підготовленим або завіреним присяжний перекладач або польським консулом. Знайти присяжного перекладача можна на сайті Міністерство юстиції.

Відповідність ксерокопії документа оригіналу можна підтвердити під час подання заяви або необхідно надати завірену копію (завірену нотаріусом у Польщі як вірну копію)

Необхідний рівень знання польської мови не нижче B1. Якщо ви не закінчили школу за кордоном з польською мовою навчання або школу в Республіці Польща, ви повинні скласти іспит з польської мови - перевірте на www.certyfikatpolski.pl.

Повідомте про помилку на цій сторінці / Надішліть відгук